Mange som starter en livsstilsendring kjenner sterkt på ønske om å prestere og se utvikling i prosessen. Den ukentlige fremgangen er for de fleste en kortvarig “boost” på motivasjonen som holder i tiden som kommer. Men noen ganger kan den også bli hinderet som gjør at du ikke lykkes på vei mot drømmene.

En vittig foredragsholder sa en gang til meg og andre i en forsamling at det finnes to ulike typer mennesker: Noen som alltid vil kategorisere et glass som er halvveis fylt med vann som halvfullt, imens andre bestandig vil kunne kalle det halvtomt.

Mye handler om hvordan vi ser på tilværelsen og forløpet vårt. Jeg merker selv hvor opptatt jeg er av å finne bekreftelse på suksess, og er en nokså resultatorientert person. Likevel slår det meg at mange dytter grensene sine lengre enn hva de egentlig er villig til å gjøre når det kommer til steget i endringsprosessen som handler om “handling”.

Viljestyrke

Å gjennomføre noe, hva som helst, krever en liten porsjon viljestyrke. Vi definerer ofte viljestyrke som mental utholdenhet eller gjennomføringskaft som bor i hver enkelt av oss. Noen har mye av det, andre noe mindre. Samtidig vet vi at mye av teknikken bak å trene opp en viljestyrke handler om å overvinne frykten for nederlag og fokusere på hva som virkelig fungerer, samt å øve og øve på å holde et positivt fokus. Om det så kun er én del av en større forandring som fungerer, så er du et steg nærmere mål og ikke tusen steg unna sluttstreken.

På Roede-kurs opplever jeg å møte mange som er veldig opptatt av vektutviklingen. De hundre grammene betyr usedvanlig mye når det kommer til forskjellen mellom 0,4 og 0,5 kg i minus, eller om det i verste tilfelle går andre veien. Jeg har som kursleder både sett hoppende glede av de små utslagene vekta kan gi, men også nærmest tårer og fortvilte ansiktsuttrykk over manglende resultater etter arbeidsomme uker. Men hva representerer egentlig den lavere vekten? Hva er fordelen rundt målet, og hva var motivasjonen for å starte livsstilsendringen i første omgang?

Indre motivasjon

Jeg kan forstå at vi mister motet og kjenner på urettferdigheten om resultatene (på vekten) lar vente på seg. Men det er ofte i slike øyeblikk jeg spør mine deltakere om hva som har skjedd, og hva som faktisk fungerer. For noe er som regel på riktig vei, og de vil helt sikkert merke noen fordeler ved å ha gjort endringer med livsstilen. Vi blir som regel bare veldig skuffet der og da, og lar dette overskygge de andre flotte effektene av hva et godt kosthold med mer aktivitet bringer med seg.

  • Overskudd til barn, venner og seg selv, pga bedre søvn, økt aktivitet eller bedre balansert kosthold
  • Struktur i timeplanen, der rutiner bedrer hverdagen vår
  • Mer tid til å gjøre det vil helst vil, pga bedre planlegging
  • Trivsel i egen kropp, da endringen gjør noe godt med selvfølelsen

Jeg kunne fortsatt i det uendelige her. Som tidligere nevnt er det stor forskjell på hvordan vi ser på prosessen og hvordan vi kommer oss over disse sperrene eller kall det gjerne “hindre” som står i veien for drømmen. Det er likevel mange som ikke ser sine egne hinder og som etter mange kurs i en livsstilsendring trenger litt ekstra oppfølging. Da kan skreddersydde og personlige samtaler én til én med en livsstilscoach være løsningen til å nøste litt opp i hva som faktisk er blokaden i prosessen.

Jeg følger med glede opp 1-2 i hver kursperiode som trenger denne dytten i riktig retning og en god øvelses-arena til å bygge viljestyrke.

Det viktigste er uansett at du vil få til dette selv. Det hjelper ikke at andre mener det er bra for deg eller at du føler at du “må” endre på noe. Å flytte fokuset fra “må” til “vil” – er kanskje første steget?

Hilsen Roede-livsstilscoach og Roede-kursleder
Line Gåsland
Legg gjerne igjen en kommentar: