I dagens samfunn betaler mange mye penger for å ha en personlig trener (PT) som setter krav og forpliktelser til regelmessig fysisk aktivitet. Trenerne kan sette opp et profesjonelt program og følge deg én til én på faste tider, men dog i et hektisk treningsstudio-miljø med mange andre kunder på agendaen – den dagen. Noen setter helt klart stor pris på en slik erfaren og faglært “treningsvenn”.

Treningsavtale – et dytt i ryggen?

Men de fleste av oss har kanskje bare behov for det lille dyttet i ryggen for å komme i gang og “berre gjæra da” slik som Yngvar Andersen, småbarnspappa, personlige trener og NRKs treningsekspert, så fint sier det. Ofte er det ikke så mye som skal til!

Det er for de fleste slik at en treningsavtale med en venn, en kollega eller et familiemedlem gjør det mer forpliktende og vanskeligere å snike seg unna – enn når du kun lager treningsplaner på egenhånd. Jeg ser gang på gang at trening gjerne er litt nedprioritert hos mine kursdeltakere, samt blant venner, kolleger og familie generelt, hvor unnskyldningene for uteblitt aktivitet pga andre gjøremål er mange.

Aktiv kurs

Det flotte er da at vi i Grete Roede har egne Aktiv-kurs. Der deler vi tidsbruken 50/50 mellom kursmøtet hvor kursleder formidler informasjon, kunnskap og personlig oppfølging av deltakernes utvikling og felles treningsøkter der vi sammen utfører og lærer mer om gode treningsformer. Les mer om Aktiv-kurs her! Jeg holder selv et slikt Aktiv Ute-kurs hvor treningen foregår utendørs gjennom hele året. Fokuset blir å bruke den kroppen vi har som motstand og ikke minst se alle mulighetene for aktivitet i det offentlige rom, i stedet for alle hindringene og manglene på oppfølging eller utstyr.

Yngvar er som meg opptatt av at “små grep gjør en stor forskjell”. Nøkkelen til et aktivt liv ligger i økt hverdagsaktivitet og mer kunnskap om hva og hvor du kan snike inn litt trening med egen kroppsvekt og tilgjengelige hjelpemidler i hus og nærmiljø. Dette er noe jeg både formidler og viser mye av gjennom Roede-kurs som inkluderer ukentlig trening på gruppenivå. Jeg prøver å ufarliggjøre utendørsaktiviteter i trappeløp, bakker, lekeplasser, skogsstier eller på åpne gressletter, og ikke minst bidra til å ha enn en uformell arena hvor det ikke skal være skummelt å prøve ut nye og enkle øvelser. Det er som Aktiv-kursleder moro å se at latteren sitter løst blant deltakerne mine når jeg ber de sprette og hoppe mellom lyktestolper langs bilveier eller bruke en enkel basketbane til en real sirkeltrening.

Gruppementalitet

Fellesskapet og dynamikken som er i Aktiv-kursgrupper er i tillegg helt unikt. Når vi gjør noe sammen og deler flotte utendørsopplevelser  – så ser jeg at tilhørigheten og ikke minst treningsgleden vokser hos alle sammen uke for uke. De erfarne som har gått et eller to kurs før viser og hjelper de nye. Min jobb som kursleder er i grunn bare å legge tilrette for at treningsøkten faktisk får plass i timeplanen og setter forpliktelsen for oppmøtet og opplegg. I starten av hver kurskveld har jeg nemlig et lite opprop hvor jeg sjekker oppmøtet til alle de påmeldte, og vil da lett kunne påpeke at noen mangler. Dette vet alle og mange kjenner hverandre innad i kursgruppene mine. På den måten fungerer et Roede Aktiv-kurs som en aktivitetsavtale og et opplegg som får de fleste av oss i gang med treningen som før kjentes umulig å gjennomføre. Det er heller ikke noen tvil om at mange opplever å mestre trening for første gang, og fra tiden etter et Aktiv-Roede-kurs holder på aktivitetsmengden og samholdet med de andre i gruppa.

Så hva er egentlig viktigst? At det koster penger og setter krav om oppmøtet, eller et godt samhold blant nye bekjentskaper som også vil dra deg med på tur etter at en kursperiode er over?

Se om du kan finne et Aktiv Roede-kurs i nærheten av deg, og meld deg på her!

Aktiv hilsen

Line
Legg gjerne igjen en kommentar: